Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Майсторилница

кратка информация за дейността

Социално предприятие МАЙСТОРИЛНИЦА произвежда следните групи стоки: ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия, сувенири от дърво, текстил и други материали, ръчна бродерия, облекла с български шевици, ръчно плетени/тъкани арт облекла и други изделия със съвременно приложение на занаятчииски майсторлъци.

 

 

Магазин

основни групи изделия предлагани от нас

Забавна кутия с пирография *Маймун*

Продуктов код: art-001
Забавна кутия с пирография *Маймун*
30,00 лв. за продукт

1 продукт в наличност
+
Купи

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на Фейсбук игра: “Спечели ме с един Like!“

 1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията на Майсторилница (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от „Тинчеви и Ко“ ООД, адрес: Габрово, ул. Даскал Алекси 2, ЕИК:200234845 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната уебстраница на Майсторилница - www.maystorilnitsa.com, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/maystorilnitsa

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата - www.maystorilnitsa.com, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/maystorilnitsa

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията стартира на 22 април 2019 г. и продължава както следва: Играта „Спечели ме с един Like“ (наричана по-долу "Играта") ще продължи от 22 април 2019 г. до 12 май 2019 г.

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Играта и Томболата и/или с предоставянето на свои лични данни.

4. Механизъм на Играта: „Спечели ме с един Like“ 

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в Играта и Томболата „Спечели ме с един Like“, трябва да хареса снимката, публикувана на фейсбук страницата на Майсторилница - https://www.facebook.com/maystorilnitsa и да напише в коментар под нея какво би му харесало да пирографираме върху дъска за рязане.

4.2. Всеки участник не трябва да изтрива харесването, с което e участвал в Играта до нейния край, за да получи подаръка, ако бъде изтеглен. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Играта.

5.1. Наградата от Томболата е ръчно рисувана дървена дъска за рязане.

5.2. Тегленето на печелившия от Томболата ще се извърши на 13 май 2019 г. в 9:00 ч. в администрацията на "Тинчеви и Ко" ООД. Участниците не трябва да бъдат на място за тегленето на Томболата.

5.3. Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/maystorilnitsa

5.5. Победителят от Томболата има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на имената му на място или до офис на куриерска фирма. 

6. Изменение и допълнение на Официалните правила на Кампанията

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница www.maystorilnitsa.com и на Facebook страницата https://www.facebook.com/maystorilnitsa

7. Предсрочно прекратяване на Кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на официалната  Facebook страницата https://www.facebook.com/maystorilnitsa

8. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

9. Публичност

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10. Други

10.1. С включването си в Кампанията всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й. 

10.2. Допълнителна информация за Играта участниците могат да получат на официалната уеб страница www.maystorilnitsa.com и на Facebook страницата https://www.facebook.com/maystorilnitsa

------


Дървена кутия, пирография

Квадратна форма - 16,5/16,5/8см
Вътрешна дълбочина - 5 см

Материал - дърво, лак мат

Рисувана с пирограф дървена кутия за съхранение на бижута, гримове или спомени. Стилен и екстравагантен подарък, подходящ за различни поводи.

*Ограничена наличност. При изчерпване, срокът на изработка e до 7 дни.

*Ако имате въпроси или идеи, не се колебайте да ни потърсите на телефон 0884 277 448.