Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Майсторилница

кратка информация за дейността

Социално предприятие МАЙСТОРИЛНИЦА произвежда следните групи стоки: ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия, сувенири от дърво, текстил и други материали, ръчна бродерия, облекла с български шевици, ръчно плетени/тъкани арт облекла и други изделия със съвременно приложение на занаятчииски майсторлъци.

 

 

Магазин

основни групи изделия предлагани от нас

Дървена тарелка с пирография и рисунка 2

Продуктов код: s-002
2018-10-21-0227
6,00 лв. за продукт

Дървена тарелка с пирография и рисунка 
Диаметър 15 см.

Материал - Дърво

Пирографирана и ръчно рисувана тарелка - декорация за стена.