Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Дървена свирка

Продуктов код: d-001
2018-10-21-0247
3,00 лв. за продукт

Дървена свирка -  рисунка
Размери 1,5 см/1,5 см/8 см.

Материал - Дърво, бук