Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Дървен поднос с пирография и рисувани шевици 4

Продуктов код: n_21
img_3311
20,00 лв. за продукт

Дървен поднос с пирография и рисувани шевици 

Ширина 21 см
дължина – 27см
дълбочина – 5 см
при дръжката 7 см

Материал: дърво, боя, лак