Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Дървена чиния с пирография „Балканджийски къщи”

Продуктов код: n_16
img_3313-edit_370576876
img_3313-edit_370576876img_3314-edit_262395311
25,00 лв. за продукт

Дървена чиния с пирография  „Балканджийски къщи”

Размер: диаметър 20 см