Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Комплект тишлайфер и салфетки „ЕТНО”

Продуктов код: b-001
2018-10-21-0294
2018-10-21-02942018-10-21-02932018-10-21-0295
78,00 лв. за продукт

Комплект „ЕТНО” включва:
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела
- Тишлайфер - 70 см./40 см.
- Салфетки 6 броя - 18 см/18 см

Материал - Памук 100%