Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Комплект „ЦВЕТНА ГРАДИНА”

Продуктов код: b-002
2018-10-21-0297
2018-10-21-02972018-10-21-02962018-10-21-0298
78,00 лв. за продукт

Комплект „ЦВЕТНА ГРАДИНА”включва:
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела
- Тишлайфер - 70 см./40 см.
- Салфетки 6 броя - 18 см./18 см.

Материал - Памук 100%