Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Салфетка „ЕЛБЕТИЦА”

Продуктов код: b-009
2018-10-21-0300
8,00 лв. за продукт

Салфетка „ЕЛБЕТИЦА” - 16 см./16 см.
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела.

Материал - Памук 100%