Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Салфетка „ЕТНО”

Продуктов код: b-007
Салфетка „ЕТНО”
8,00 лв. за продукт

Салфетка „ЕТНО” -18 см. /18 см.
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела.

Материал - Памук 100%