Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Салфетка „ЦВЕТНА ГРАДИНА”

Продуктов код: b-008
Салфетка „ЦВЕТНА ГРАДИНА”
8,00 лв. за продукт

Салфетка „ЦВЕТНА ГРАДИНА” - 18 см./18 см.
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела.

Материал - Памук 100%