Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Салфетка "Канатица Великден"

Продуктов код: b-019
img_1746
8,00 лв. за продукт

Салфетка "Канатица Великден"
16 см /16 см
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела.

Материал - Памук 100%