Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Тишлайфер „ЛИЛИУМ”

Продуктов код: b-005
2018-10-21-0302
35,00 лв. за продукт

Тишлайфер „ЛИЛИУМ” - 75 см./35 см.
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела.

Материал - Памук 100%