Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Тишлайфер „ЦВЕТНА ГРАДИНА”

Продуктов код: b-004
Тишлайфер „ЦВЕТНА ГРАДИНА”
35,00 лв. за продукт

Тишлайфер „ЦВЕТНА ГРАДИНА” - 70 см./40 см.
Ръчна бродерия и ръчно плетена дантела.

Материал - Памук 100%