Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

гети

Продуктов код: p-009
2018-10-21-0256
12,00 лв. за продукт

Гети: обиколка 30 см., дължина 38 см.

Материал - Пан