Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Комплект: шапка, шал и гети

Продуктов код: p-008
2018-10-21-0255
28,00 лв. за продукт

Шапка: обиколка от 42 до 52 см., дължина 24 см.
Шал: ширина 14 см., дължина 165 см.
Гети: обиколка 28 см., дължина 36 см.

Материал - Пан