Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Комплект: шапка, шал и гети

Продуктов код: p-018
2018-10-21-0252
28,00 лв. за продукт

Шапка: обиколка от 32 до 50см., дължина 24 см.
Шал: ширина 14 см., дължина 170 см.
Гети: обиколка 36 см., дължина 39 см.

Материал - Пан