Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Сувенир магнитче „Балканджийски къщи от Габровско”

Продуктов код: n_12
img_3389
img_3389img_3390img_3391img_3392img_3393img_3394img_3395img_3396img_3397
4,00 лв. за продукт

Сувенир магнитче „Балканджийски къщи от Габровско”

Сувенир пирография  и рисунка  на различни Балканджийски къщи от Габровско

форма „кръг”-диаметър 9 см
дебелина 0,7 см