Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Сувенир магнитче роза 2

Продуктов код: s-006
2018-10-21-0232
3,50 лв. за продукт

Сувенир-магнит с пирография и боя
форма „кръг”- диаметър 7 см, дебелина 0,6 см

Материал - Дърво, магнитна лента

Ръчно рисувани дървени магнити, включващи детайли от Габрово и региона, носещи определено послание и настроение. Миниатюрна картина, която остава в сърцето завинаги!