Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Сувенир магнитче с форма "дъска" 5

Продуктов код: s-016
2018-10-21-0242
3,50 лв. за продукт

Сувенир-магнит миниатюрна картина
форма „дъска” - 4,5 см/8 см, дебелина 0,6 см.

Материал - Дърво, магнитна лента

Ръчно рисувани дървени магнити, включващи детайли от Габрово и региона, носещи определено послание и настроение. Миниатюрна картина, която остава в сърцето завинаги!