Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Дървена тарелка с пирография и рисунка 1

Продуктов код: s-001
2018-10-21-0224
9,00 лв. за продукт

Дървена тарелка с пирография и рисунка 
Диаметър 20 см.

Материал - Дърво

Пирографирана и ръчно рисувана тарелка - декорация за стена.