Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенириТози уебсайт използва бисквитки, за да осигури възможно най-доброто потребителско изживяване. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките. Съгласието може да бъде отменено или изменено по всяко време от настройките на ползвания браузер.

Ние използваме на сайта технологии за събиране на информация, които ни помагат да подобрим онлайн достъпа и ползването на  сайта 
www.tinchevi.com от страна на Потребителя. Тази „Политика за бисквитки” урежда използването тези технологии, които включват бисквитки, пиксели, уеб-маяци и gif файлове, събирателно “кукита” („бисквитки"). Настоящата политика описва различните видове бисквитки, използвани на Сайта и как  

Ние имаме правото да променяме „Политиката относно използваните кукита”  по всяко време.

С използването на сайта Потребителят се съгласява с тази Политика и се съгласява, че ние можем да съхраняваме бисквитки и да осъществяваме достъп до тях, както е описано в тази политика. Съгласието може да бъде отменено или изменено по всяко време от настройките на ползвания браузер. Ако Потребителят не е съгласен с тази Политика или не е съгласен, с каквото и да е бъдещо изменение на тази Политика, той следва незабавно да преустанови използването на сайта. 

Надяваме се, че тази Политика Ви помага да разберете и да се чувствате по-сигурни по отношение на използването на бисквитки от наша страна.  

Какво са „бисквитките“?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърa,  мобилното устройство или в друго крайно устройство на Потребителя. Те биват два вида - "сесийни" и "постоянни". Сесийните са временни файлове, които остават на устройството на потребителя до излизането му от интернет сайта или затваряне на уеб браузера. Постоянните бисквитки остават на устройството на потребителя за определен срок от време, който е определен в параметрите на конкретните файлове или до момента, в който не бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките използвани от трети страни, в частност потребители на уебсайта, са обект на тяхната собствена политика за поверителност.

За какво се използват „бисквитките“?

Бисквитките се използват за подобряване на потребителското изживяване на сайта, например, запаметяване на предпочитания за език и валута, персонализиране на съдържанието на сайта спрямо предпочитанията на потребителя и др.В бисквитките не се съхраняват лични данни, чрез които ние бихме могли да Ви идентифицираме. Информацията от бисквитките се използва в обобщен вариант за анализиране на потребителското поведение, тенденциите и подобряване функционалността на уебсайта. 

Какви бисквитки използваме?

Основни бисквитки.  Те са основни за сайта, защото дават възможност на Потребителя да се движи из него и да използва неговите функции. Без тези абсолютно необходими бисквитки ние може да нямаме възможност да предоставим определени услуги или функции и Сайтът не би работил за Потребителя така безпрепятствено и ефективно, както бихме искали.

Бисквитки от трети страни

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, Instagram, YouTube, Google+, или др.). При посещаване на тези сайтове и разглеждане на тяхното съдържание, те могат да поставят на Вашето устройство и техни бисквитки. Такива "бисквитки" се наричат "бисквитки от трети страни". Ние нямаме контрол върху бисквитките от трети страни. Детайли относно целта за използване на "бисквитки на трети страни" и съдържанието им можете да потърсите в политиките за поверителност и бисквитки на конкретните сайтове.

Управление на бисквитките

Повечето съвременни браузери позволяват по подразбиране поставянето на бисквитки на крайното устройство на потребителя. Ако решите, можете да промените настройките на Вашия браузър и да изтриете бисквитките, автоматично да блокирате тяхното поставяне (в това число и тези от трети страни). Имайте предвид, че ако изтриете или блокирате бисквитките това ще се отрази на използваемостта и функционалностите на този уебсайт.

Можете да се обърнете към производителя на Вашия браузър за допълнителни насоки относно изтриването, блокирането и контрола върху бисквитките.

Подробна информация за бисквитките можете да откриете на  следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Имайте предвид, че този сайт не разполага със съдържание на български език.


Политика за лични данни

ТИНЧЕВИ И КО ООД, ЕИК 200234845, със седалище и управление гр. Габрово,  ул. "Даскал Алекси" №2, осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт .

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта ни, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр и др. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
- Ваше изрично получено съгласие като клиент;
- на изпълнение на задълженията по договор с Вас;
- законово задължение, което се прилага спрямо нас;  /С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр. Идентификационни  данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се  основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши  законови задължения./

 ТИНЧЕВИ И КО ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите данни:
- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- Точност и актуалност на данните;
- Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
- Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

ТИНЧЕВИ И КО ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
- създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
- обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
Ние обработваме лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

ТИНЧЕВИ И КО ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Ние съхраняваме Вашите лични данни, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. След, което полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Уведомяваме Ви в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от ТИНЧЕВИ И КО ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
ТИНЧЕВИ И КО ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от ТИНЧЕВИ И КО ООД  да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от ТИНЧЕВИ И КО ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
- личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
- Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

ТИНЧЕВИ И КО ООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите,. ние можем да предоставим данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ТИНЧЕВИ И КО ООД  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
Ако не искате ТИНЧЕВИ И КО ООД  да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие .

Мерки за сигурност и защита

ТИНЧЕВИ И КО ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие. Ние използваме технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.
Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.
В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим Вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани чрез уебсайта. Всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим Вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.