Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Молим, при получаване на пратката проверете съдържанието на пакета и при нарушения във външния вид на продукта, се обърнете към куриера, за да попълните протокол за увредена пратка. В този случай ние поемаме разходите за доставката и връщането му, като се ангажираме да Ви изпратим в най-кратък срок нова бройка от избрания артикул.

Не се приемат рекламации на продукти, получени от куриерски служби, без надлежно попълнен протокол за повреда на стоката!

В случай, че количествата от съответния продукт са изчерпани, ще Ви бъде даден избор дали да вземете друг продукт на същата цена или да Ви възстановим сумата. Суми се възстановяват по банков път след предоставяне на сметка от страна на клиента.

Срокът за връщане на продукт без повреди е 7 работни дни от датата на получаването му. Той трябва да бъде във вида, в който е доставен, да не е увреден и да е със запазен търговски вид. В този случай Вие заплащате разходите по връщането му.