Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Проект: BG05M9OP001-2.010 -0288-С01
Производител на
традиционни български
ръчно изработени
изделия и сувенири

Дървена тарелка с пирография и рисунка 3

Продуктов код: s-003
2018-10-21-0225
6,00 лв. за продукт

Дървена тарелка с пирография и рисунка 
Диаметър 15 см

Материал - Дърво

Пирографирана и ръчно рисувана тарелка - декорация за стена.